วิกฤตเมียนมาลามไทย เอกชนผวาการค้าสูญ 7 แสนล้าน | 22 เมษายน 2567

Release Date:

เอกชนไทยผวา สถานการณ์รุนแรงในเมียนมาลากยาวไม่จบง่าย เสี่ยงฉุดมูลค่าการค้าไทยสูญเหลือต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี รายละเอียดเป็นอย่างไร
‘สงคราม’ หลายจุดเดือด ฉุดเศรษฐกิจโลก-ลามไทยแค่ไหน พูดคุยกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์

วิกฤตเมียนมาลามไทย เอกชนผวาการค้าสูญ 7 แสนล้าน | 22 เมษายน 2567

Title
Morning Wealth
Copyright
Release Date

flashback