Đừng chờ đợi ai nữa, hãy tập làm mọi thứ một mình

Release Date:

Xem phiên bản video của của podcast này ⁠⁠tại đây⁠⁠. 
Nếu như bạn thấy mình lúc nào cũng đang chờ đợi một người bạn để làm chung với mình một thứ gì đó, có lẽ đã tới lúc bạn nên thử tập làm mọi thứ một mình.
Kết nối với mình qua ⁠Facebook⁠ và ⁠Instagram.⁠

Đừng chờ đợi ai nữa, hãy tập làm mọi thứ một mình

Title
Isla thích viết
Copyright
Release Date

flashback