ฟังเยอะอ่านมากอาจไม่ฉลาด ถ้าไม่รู้วิธีจัดการข้อมูล | Have A Nice Day! EP30/2024

Release Date:

ฟังเยอะอ่านมากอาจไม่ฉลาด ถ้าไม่รู้วิธีจัดการข้อมูล

ฟังเยอะอ่านมากอาจไม่ฉลาด ถ้าไม่รู้วิธีจัดการข้อมูล | Have A Nice Day! EP30/2024

Title
Roundfinger Channel
Copyright
Release Date

flashback