Con lo sợ vì chiếc áo quá rộng

Release Date:

Đây là lời tâm sự của một bạn trẻ vừa mới được thăng chức và hoang mang vì sợ hãi chiếc áo có thể quá rộng với bản thân. Trong podcast này, Phi Vân sẽ phân tích tình huống từ góc nhìn cá nhân và chia sẻ cách bạn có thể ứng dụng để vẽ lại bản đồ hành trình để vững vàng trong vị trí mới.

Con lo sợ vì chiếc áo quá rộng

Title
Nguyễn Phi Vân's Podcast
Copyright
Release Date

flashback