Spacialty Navigator | EP 14 ไม่ยาก! ถ้าอยากเป็นแพทย์นักวิจัย

Release Date:


เพราะทุกการตัดสินใจของแพทย์ คือความเป็นความตายของคนไข้ ทางเลือกไหนที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับคนไข้มากที่สุด สิ่งนึงที่จะช่วยเป็นแนวทางในการเลือกวิธีรักษาหรือแม้แต่การวินิจฉัยของแพทย์นั่นก็คือ “งานวิจัย” ซึ่งผู้ที่จะเข้าใจ และสามารถนำปัญหาที่แพทย์ต้องพบเจอในทางคลินิกมาศึกษาวิจัยต่อ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “แพทย์นักวิจัย” นั่นเอง

CMSO podcast ep นี้ จะพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นทางชีวิตแพทย์นักวิจัย โดยแขกรับเชิญของเรา “ผศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล” อาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่จะมาเล่าเรื่องราว การสวมบทบาทอาจารย์แพทย์ และนักวิจัยไปพร้อมกัน รวมถึงงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีประโยชน์ของอาจารย์ และแง่มุมอื่นๆ ที่จะทำให้เห็นว่า การจะเป็นแพทย์นักวิจัย ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ดำเนินรายการโดย 2 พิธีกร ณัชชา มานะวงศ์สกุล และ ณัฏฐ์ มณีทิพย์ ในรายการ…
“Specialty Navigator EP14 ไม่ยาก ถ้าอยากเป็นแพทย์นักวิจัย”

credits
Executive producer : ปราญชลี จันแดง
Co-producer : วรพิชชา อยู่สุข, พลกฤต ฤทธิ์ธาทร
Scriptwriter : พริมา กาญจนหิตานนท์, อภิชญา ปวบุญสิริวงศ์
Host : ณัฏฐ์ มณีทิพย์, ณัชชา มานะวงศ์สกุล
Editor : หงส์สิรี วิริยะวารี
Poster designer : ธัญมน ติ๊บดอนจันทร์, สุรางค์ฟ้าหอม บุตรศาสตร์

Spacialty Navigator | EP 14 ไม่ยาก! ถ้าอยากเป็นแพทย์นักวิจัย

Title
CMSO Podcast
Copyright
Release Date

flashback