"ระหว่างตายไปแล้วพบกับความว่างเปล่า-พบกับพระเจ้า คุณจะเลือกลงทุนกับอะไร?" Talk to turn point

Release Date:

รายการ Talk to turn point
EP 2 ระหว่างตายไปแล้วพบกับความว่างเปล่ากับตายไปแล้วไปพบกับพระเจ้า
คุณจะเลือกลงทุนกับอะไร?
By Kholid Kaiket

จัดทำโดย ห้องสมุดอัซซาบิกูน เชียงใหม่
ASBQ. Library &Co-Working space CNX
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน
#ติดตามผลงานของเราได้ที่
Line: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@assabiqoon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Website: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://www.assabiqoon.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Apple Podcast: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://podcasts.apple.com/th/podcast/assabiqoon-publisher/id1529718433⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Youtube: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.youtube.com/c/AssabiqoonPublisher⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Facebook: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.facebook.com/AssabiqoonPublisher⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Tiktok: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.tiktok.com/@assabiqoon⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Clubhouse: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://www.clubhouse.com/house/assabiqoon-publisher⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

"ระหว่างตายไปแล้วพบกับความว่างเปล่า-พบกับพระเจ้า คุณจะเลือกลงทุนกับอะไร?" Talk to turn point

Title
Assabiqoon Publisher
Copyright
Release Date

flashback