တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်ပတ်တယ်။

Release Date:

အချင်းချင်း အားပေးကြပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်- လေထုညစ်ညမ်းမှု။
ကလေးပုံပြင်- ပျော်ရွှင်သောရွှေငှက်။
ဓမ္မသီချင်း။
တရားဒေသနာ။

တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်ပတ်တယ်။

Title
AWR Burmese / မြန်မာစကား (Myanmar)
Copyright
Release Date

flashback