8 คุณสมบัติของผู้นำที่ดีจากการสำรวจของ Google | 5M EP.1770

Release Date:

สมัครสมาชิก YouTube Membership ของ Mission To The Moon 
ได้ที่ https://bit.ly/3HAjwOI (จากนั้นคลิก “สมัคร” หรือ “Join”)
.
การเป็นผู้นำ (Leadership) ถือเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่เก่ง ฉลาด หรือขยันเท่านั้น แต่การต่อยอด การโคชหรือการไกด์ให้คนในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี Career Path ที่ชัดเจนขึ้นก็สำคัญไม่แพ้กัน Google Research จึงได้เฟ้นหาความเป็นสุดยอดของผู้นำองค์กรในระดับ Manager เพื่อหาคำตอบว่า Manager ที่ดีในยุคนี้ต้องมีคุณสมบัติมีอะไรบ้าง ติดตามได้ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้
.
.
#leadership
#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast

8 คุณสมบัติของผู้นำที่ดีจากการสำรวจของ Google | 5M EP.1770

Title
5 Minutes Good Time
Copyright
Release Date

flashback