اپیزود ۲۶۵ - زخم ها رو دوست دارم چون

Release Date:

نوجوانی - بخش اول

امروز موضوع بسیار جالب نوجوانی رو با استاد فیروزی شروع کردیم و پیشنهاد میکنم که این مبحث رو به صورت پیوسته دنبال کنید چون میتونه تاثیرات زیادی بر زندگی مون داشته باشه

اپیزود ۲۶۵ - زخم ها رو دوست دارم چون

Title
یک دقیقه با من
Copyright
Release Date

flashback