26 - Læreplanene har blitt mer helhetlige og mer komplekse - Evaluering av fagfornyelsen

Release Date:

Ambisjonsnivået er skrudd til og læreplanene er mer omfattende og mer komplekse, så selv om det kanskje er færre og mer helhetlige mål så er det også større krav.

Mens man tidligere bygde dukkestuer på tømrerfag i videregående skolers verksted, må man nå bygge mikrohus fordi det er så mange materialer og teknikker som elevene skal mestre i læreplanenes kompetansemål i vg2.

Samtidig handler ikke kompleksiteten i læreplanene bare antall kompetansemål, men om hvor mye man klarer å dytte inn i ett kompetansemål. Så selv om kompetansemålene kanskje har blitt færre har de også blitt mer krevende.

I tillegg til kompetansemål i læreplanene er temaer som yrkesrelevant opplæring, forskjeller mellom ulike utdanningsprogram, yrkesfaglig fordypning og vurdering temaer dosent Jorunn Dahlback, førsteamanuensis Hedvig Skonhoft Johannesen, professor Inger Vagle og postdoktor Nina Aakernes tar for seg i evaluering av fagfornyelsen sin delrapport to.

Lenke til rapporten: https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/819

26 - Læreplanene har blitt mer helhetlige og mer komplekse - Evaluering av fagfornyelsen

Title
Yrkesfagpodden
Copyright
Release Date

flashback