142. Bốn Câu Hỏi Tôi Dùng Để Đi Tìm Những Cộng Sự Quan Trọng

Release Date:

Trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn 4 câu hỏi mà tôi thường dùng để tìm kiếm những vị trí đặc biệt - là những trợ lý sát sườn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của tôi.

KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ 2023 ĐÃ KHAI GIẢNG
Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng tham khảo tại website:
👉 https://hieu.tv/khoahocdautu

. . . . .

CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV:

📰 Tạp chí HIEU TV (miễn phí): https://hieu.tv/tapchi
📚 Thư viện tài liệu (miễn phí): https://hieu.tv/thuvien

✍ Blog cá nhân: https://ngochieu.com
👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu
📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu

📺 Kênh YouTube HIEU TV Clip: https://youtube.com/hieutvclip

142. Bốn Câu Hỏi Tôi Dùng Để Đi Tìm Những Cộng Sự Quan Trọng

Title
HIEU.TV
Copyright
Release Date

flashback