พระส่งอารมณ์ ถาม-ตอบปัญหาธรรม 30 พ.ย. 64 (เช้า)

Release Date:

ถ่ายทอดธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร


ติดตามธรรมะเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/duenjitpageYoutube : https://www.youtube.com/duenjit Line Group สอบถามการปฏิบัติทั่วไป : https://bit.ly/31OszH9

พระส่งอารมณ์ ถาม-ตอบปัญหาธรรม 30 พ.ย. 64 (เช้า)

Title
เดินจิต ตื่นรู้ สู่ อมตธรรม
Copyright
Release Date

flashback